Sunday, October 14, 2012

Bakthi Sangeeth in Carnatic Music - world Renowned Art

கர்நாடக சங்கீதம், பக்தி சங்கீதம், நாம ஸங்கீர்த்தனம் எல்லாம் சென்னையில் அதிகமாக உள்ளது என்று பலரும் நினைக்கலாம். பங்களூரில் புரந்தரரும் எனைய தாஸர் பதங்களாலும் அவர்கள் பகவானை அர்ச்சிக்கிறார்கள்.
ஆந்திர மாநிலத்திற்குச் சென்றால் அன்னமைய்யாவின் சங்கீதம் என்ற கானமழையில் நினைந்து உருகலாம். மகாரஷ்டிர மாநிலத்தில் விட்டலனை அபங்கங்ளாலும், கண்ணனை மீராவின் பாடல்களாலும் ஆடி மகிழ்விக்கிறார்கள்.
வடக்கே சென்றால் துளசீ தாஸரும், ஸூர்தாஸரும், சைதன்யரும் நாம ஸங்கீர்த்தனம் என்ற கானமுதபானத்தை நமக்குத் தருகிறார்கள்.
இந்த YOUTUBE தொகுப்பினை காணுங்கள். அமெரிக்கர்களும் போட்டி போட்டுக்கொண்டு கர்நாடக இசையை எவ்வாறு அமெரிக்கர்களின் வாழ்க்கையில் 
பயனுள்ளதாக கொண்டுவரலாம் என்று அரசு ஆணையை பிறப்பிக்கப் போவதாக முடிவு எடுத்துள்ளார்கள்.
 நம்மில் பலருக்கு க்ளீவ்லண்டு என்ற பகுதியில் த்யாகராஜர் உத்ஸவங்கள் செய்வதாகவும் கர்நாடக இசையைப் பரப்புவதையும்  தொலைக் காட்சி மூலம் கண்டு கேட்டு மகிழ்ந்துள்ளோம். கலிபோர்னியா மாகாணத்தில் உள்ள லாஸ் ஏஞ்சலிலும் நடக்கிறது. இந்த சேவையை  கலிபோர்னியாவில்  இருபது வருடங்களுக்கு மேல் திரு. திருவையாறு கிருஷ்ணன்  அவர்கள் செய்து வருகிறார்.
இந்த இனிமையான பக்தி சங்கீதத்தின் தொகுப்பினை
பாடல்களைத் தொகுத்து அளித்தவர் 
திரு. திருவையாறு க்ருஷ்ணன் அவர்கள்
இன்னும் சில இவரது சங்கீதத் தொகுப்புகளை 
கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள வலைத் தளத்தில் கண்டு கேட்டு மகிழலாம்.

Wednesday, October 10, 2012

ASHTAPATHI-17 ஹரி ஹரி யாஹி மாதவ யாஹி கேசவ

While narrating the nineteenth ashtapthi, we used to tell the story behind writing it and about the Sringararasam in that poetry.  But this seventeenth ashtapathi depicts more.
अथकथमपि यामिनीं विनीयस्मरशरजर्जरितापिसाप्रभाते।
अनुनयवचनं वदन्तमग्रे प्रणतमपि प्रियमाह साभ्यसूयम्

Thereafter Radha somehow or other managed to pass the night. When morning came, Krishna fell at her feet and tried to pacify her wrath with humble words. Although Radha was severely injured by the arrows of cupid, on seeing her dear lover present before her in a submissive mood and expressing his feelings of separation, she began to speak to him in a jealous temper – translated by Sri Srimad Bakthivedantha Narayana  Maharaj - Founder Acharya of ISkcon.
We need not read the actual translation and gossiping about the  Almighty like an atheist but instead  learn that there is a moral in this song which being conveyed in the last stanza.
श्रीजयदेवभणितरतिवञ्चितखण्डितयुवतिविलापम्।
शृणुत सुधामधुरं विबुधा विबुधालयतोऽपि दुरापम्

Thus has Jayadeva chronicled the wailings of the Khandita( one who has been spurned by the lover who courts another young woman)  Let the wise and learned hear this song, sweet as nectar and difficult to get even in heaven “O Madhava” etc.

Friday, October 5, 2012

VENKATAM THIRU VENKATAM (வேங்கடம்திருவேங்கடம்)


எங்களது தந்தையார் “ராகஸ்ரீஎன்ற ஸ்ரீநிவாசராகவன்
திருப்பதி வேங்கடாசலபதிக்கு ஸர்வரி வருடத்தில்
இயற்றிய இந்தப் பாடலை
இந்த நந்தன வருட புரட்டாசி மாதத்தில்
நாங்கள் சமர்ப்பிக்கிறோம்.
----------------------------------------------------------------------------
We dedicate our father’s composition
to our beloved mother Smt.Ambujam.
-      Rama, Bhooma,Krishnan & Chingan