Friday, April 30, 2010

விடூ மாஜா லேங்கரு வாலா
விடூ மாஜா லேங்கரு வாலா
ஸகே லேங்குராஞ்சா மேளா
நிவ்ருத்தி ஹா காந்த்யவரீ
ஸோபானாசா ஹாத தரீ
புடேம் சாலே ஞானேஸ்வர
மாகே முக்தா பாயீ ஸுந்தர
கோரா கும்பார மாண்டீவரி
சோகா ஜீவா பரோபரீ
பாங்கா யே கடியேவரீ
நாமா கராங்குளீ தரீ
ஜனீ ம்ஹணே ரே கோபாலா
தரீ பக்தாஞ்சா ஸோஹளா

விட்டலன் எங்கள் பாரம் ஸுமப்பார்
விட்டலன் அருகில் எங்கும் காணீரே
விட்டலன் தோளில் நிவிருத்தி நாதரே
விட்டலன் கரத்தில் ஸோபான தேவரே
விட்டலன் முதுகில் ஞான தேவரே
விட்டலன் மார்பில் முக்தா பாயியே
விட்டலன் தொடையில் கோரா கும்பரே
விட்டலன் அருகில் சோகா மேலரே
விட்டலன் கரத்தில் நாம தேவரே
பக்தர் சோகம் தீர்ப்பீர் கோபாலரே


Krack Jack Biscuit


People of all ages and cultures respond to humour. The majority of people are able to experience humour, i.e., to be amused, to laugh or smile at something funny, and thus they are considered to have a sense of humour. The humour is decided by personal taste, the extent to which an individual will find something humorous depends upon a host of variables, including geographical location, culture, maturity, level of education, intelligence and context. The humour induced behaviour is considered to be very healthy and it is a "gift from God".
A ghost is the soul or spirit of a deceased person, taken to be capable of appearing in visible form or otherwise manifesting itself to the living. Is ghosts are dreadful. We will ask Crazy Mohan in a crazy way.
The humour and Ghost will go like “Krack Jack” biscuit for Crazy Mohan. I enjoyed reading 
this short skit written by him. Hope you will also bite the biscuit or bite your nails with horror.  


Thursday, April 29, 2010

Flying Cars

Recently I read the following news about Flying Cars.

Flying cars are no more reserved to fictions and animations. Now, with the advent of technology we will soon have flying cars in reality. The flying car is currently being introduced for military purpose rather than everyday motorist. The flying car will possibility be released in 2015 to US soldiers. The four seater vehicle is made to suit the battle field needs and can go for 250 miles on a tank of fuel. It has the capacity to fly through the air and drive on the ground. The flying car is specially designed for the war field. It will help troops avoid traditional and unconventional threats such as ambushes, Improvised Explosive Devices (IEDs) and road obstructions.
The Pentagon has budgeted 54 million dollars so far to be spent in the development of the concept.  One of the designers said, “We’re not very far down the road. That gives you an idea about the glide path for this program”. The flying car will mark yet another wonder of technology.
By reading this news I went back to 1961 regarding the movie “The Absent Minded Professor”.
Professor Brainard is an absent-minded professor of physical chemistry at Medfield College who invents a substance that gains energy when it strikes a hard surface. This discovery follows some blackboard scribbling in which he reverses a sign in the equation for enthalpy to energy plus (rather than minus which is incorrect) pressure times volume. Brainard names his discovery Flubber, for "flying rubber". In the excitement of his discovery, he misses his own wedding to Betsy Carlisle

Monday, April 26, 2010

திரு கணேசன்

எங்கள் குருநாதர் திரு நாதமுனி நாராயண ஐயங்கார் மூலம் நாம சங்கீர்த்தன ஸமூகத்திற்கு அறிமுகப் படுத்தப்பட்ட திரு கணேசன் அவர்கள், நேற்று இரவு தமது குருநாதரின் புனித திருவடி சேர்ந்தார். ஞானாநந்தா தபோவநத்தில் இருந்து பல வருடங்கள் நாம சங்கீர்த்தனம் செய்தவர். முப்பத்தி ஐந்து வருடங்களுக்கு மேலாக நாம சங்கீர்த்தனத்தில் ஈடுபாடுடைய இவர் பலருடைய மனதில், அவருடைய இனிய அணுகுமுறையால் இடம் பிடித்தவர் என்றால் மிகையாகாது. பிறர்க்கு தொண்டு செய்வதில் மகிழ்வுற்ற இவருக்கு, பாண்டுரங்க விட்டலர், உன்னதமான நிலையை அளிக்க பிரார்த்திப்போமாக.

Sunday, April 25, 2010

Near Death Experience

Recently I came across a word called “NDE” (Near Death Experience).  Some commentators claim that the number of near-death experiences may be underestimated, mainly because some such individuals are presumably afraid or otherwise reluctant to talk about their experiences.
My mother used to narrate the experiences of my father when he was serving the Royal Air Force in early 40s during the Second World War. Once he was declared clinically dead and was kept in mortuary. After some time he regained consciousness and attempting to sit and to come out of the mortuary. Doctors and nurses who were coming inside to dump some more corpses were astonished by this rare sight. After this incident he could live for another 24 years. But he was not disturbed by this incident.
NDEs are among the phenomena studied in the fields of parapsychology, psychology, psychiatry, and hospital medicine.
These phenomena are usually reported after an individual has been pronounced clinically dead or otherwise very close to death, hence the term near-death death experience. Many NDE reports, however, originate from events that are not life-threatening. With recent developments in cardiac resuscitation techniques, the number of reported NDEs has increased.
Near-death experiences can have a major impact on the people who have them, and they may produce a variety of after-effects. NDE subjects have increased activity in the left temporal lobeNDEs are also associated with changes in personality and outlook on life.

ஸ்ரீ கூர்ம தாஸர்


The Hindu Temples are identified by the following six unique items
a.     Garbhagraha
b.    Gopuram
c.     Kodi Maram or the Flag Post
d.    The vaganam which has been placed between the Idol and the flag post.
e.     Tank or pond
f.      Sthala Vruksham
Most of the vaishnavite temples, Garudan will be occupying the place between the sanctum-sanctorum and the flag post. But in Pandurangan temple you can see a korma placed before Lord Panduranga.
Like Namdev, Janabai, Eknath, Tukaram and Gnanadev, kurmadass a devotee of Pandurangan got a special place in santh group. His devotion to Vittalar gave him the highest place before Lord Pandurangan as Kurma. 


For Better View Download

Wednesday, April 21, 2010

சங்கே முழங்கு

In the first chapter of Bagwath Geetha, 15th and 16th Slokas, the different names of shanku used by Krishna and the pancha Pandavas are conveyed
பாஞ்சஜன்யம் ஹ்ருஷீகேசா தேவதத்தந் தனஞ்ஜய:
பௌண்ட்ரந் தத்மௌ மகாசங்கம் பீமகர்மா வ்ருகோதர: (15)
அனந்த விஜயம் ராஜா குந்தீபுத்ரோ யுதிஷ்டிர:
நகுல: ஸஹதேவச்ச ஸுகோஷ மணிபுஷ்பகௌ (16)
கிருஷ்ணர்   பாஞ்சஜன்யம்
தருமர் அனந்த விஜயம்
பீமன் பௌன்டரம்
அர்ஜுனன் தேவதத்தம்
நகுலன் சுகோஷ
ஸகதேவன் மணிபுஷ்பகௌ
The reading of this sloka created an interest towards collecting some interesting data regarding Shanku or the Divine Conch Shell.
Ø  Vishnu holds Shankha in one hand of Chathur puja
Ø  Shanka is used to alarm enemies and to start war.
Ø  It also represents awakening.
Ø  The sound blown is too divine and is used for regular rituals.
Ø  Royal State Emblem of Travancore and state emblem of Kerala is Conch only.
Ø  Shankhs are of two types viz. valampuri (right twisted) and idampuri (Left twisted)
Ø  A conch is a sea dwelling mollusc.
Ø  The vibrations from these conch shell can overpower evil forces.
Ø  Types of Shankhas are 1. Dakshinavarthi, 2. Vaamavarthi, 3. Ganesha Shanka,4.Gaumukhi Shankhas, 5.Gouri Shankha & 6.Pearl Shanka
Ø  If we hold the shankha near the ear, the sound of the gently humming ocean can be heard. This is the natural vibration or cosmic energy of the earth which gets magnified on entering the conch shell.

தமிழ் மாதங்கள்

அவரவரது பிறந்த ஊர், பெற்றோர், தாய் மொழி இவற்றை மிக உயர்வாக பேசுவது எல்லோருடைய இயல்பு. தமிழ் உயர்ந்த மொழி தான். ஆனாலும் பல சொற்கள் ஸம்ஸ்க்ருதத்திலிருந்து வந்துள்ளது என்பதையும் நாம் உணர வேண்டும். திருமூலர் தனது திருமந்திரத்தில் ஸம்ஸ்க்ருத மொழி வல்லுனர்களை புகழ்ந்து எல்லா மொழிகளும் உயர்ந்தது என்று உணர்த்தியுள்ளார்.
நமது தாய் மொழி தமிழானாலும் பிற மொழிகளில் உள்ள சிறப்புகளை உணர்ந்து அதனை அந்த நாட்களிலேயே நன்றாக பயன்படுத்தி உள்ளதை தமிழ் மாதங்களின் பெயர்கள் ஸம்ஸ்க்ருத மொழியிலிருந்து பின்பற்றியுள்ளதிலிருந்து தெரியவருகிறது.
ஒவ்வொரு மாதத்தில் வரும் பௌர்ணமியும் முக்கிய நாட்களாகும். மேலும் அது ஒரு சில நக்ஷத்திரத்தை ஒட்டியே வரும். அந்த மாதத்தின் பெயரும் அதனை ஒட்டியே வைத்துள்ளனர்.  
ü  சித்திரா பௌர்ணமியை முன்னிட்டு அந்த மாதம் சித்திரை ஆயிற்று
ü  வைசாகா என்ற ஸம்ஸ்கருத சொல் விசாகம் என்று மருவி வைகாசி மாதம் என  அழைக்கப்பட்டது.
ü  அனுராதா நக்ஷத்திரம் அனுஷம் அல்லது அனி ஸகாரா என்பதிலிருந்து வந்தது. அது மருவி ஆனி என்று சொல்லப்பட்டது
ü  பூர்வாஷாட / உத்திராஷாடா நக்ஷத்திரம், ஆஷாடா மாதத்தில் பௌர்ணமிக்கு ஏற்றமான நக்ஷத்திரம். ஆஷாடம் மருவி ஆடி ஆகிற்று.
ü  திருவோணம் என்ற ஸ்ராவண நக்ஷத்திரம், ஸ்ரவணி என்பது ஸம்ஸ்க்ருதத்தின் மூலச் சொல். அந்த ஸ்ர ஆவணி, ஆவணியாக அழைக்கப்படுகிறது.
ü  பூர்வ ப்ரோஷ்டபதா/உத்தர ப்ரோஷ்டபதா நக்ஷத்திரங்களின் மூலச் சொல் ப்ரோஷ்டபதா. அது புரட்டாதி என்று ஆகி, புரட்டாசி என்று மருவியது.
ü  அஷ்வயுஜா அல்லது அஸ்வினி என்ற அஸ்வதி நக்ஷத்திரம்.– அச்வயுஜி என்பதிலிருந்து ஐப்பசியாயிற்று.
ü  கார்திகா அல்லது க்ருத்திகை நக்ஷத்திரம் கார்த்திகை மாதத்தை கொண்டது.
ü  திருவாதிரை நக்ஷத்திரம், ஆருத்ரா அல்லது மார்கசிர்சி என்று ஸம்ஸ்க்ருதத்தில் அழைக்கப்படும். மார்கசிர்சி மார்கழி என மலர்ந்தது.
ü  பூசம் / புனர்பூசம் ஆன புஷ்யம் / புனர்புஷ்யம், புஷ்ய தைச்யம்  என்பதிலிருந்து  தை என மருவியது.
ü  மகம் என்ற நக்ஷத்திரத்தின் முதல் எழுத்து ம உடன் “சி இணைந்தது வைகாசி புரட்டாசி ஐப்பசி மாதங்கள் போல் மாசி மாதமாக மாறியது.
ü பூர்வ பல்குனி / உத்திர பல்குனி,  பல்குனி என்ற மூலச் சொல் பங்குனி மாதத்தை உருவாக்கியது.

Wednesday, April 14, 2010

பக்தி மார்க்கம் எது? எங்கே ?

Sage Narada in his Bhakthi Sutra speaks about the traditions of Hinduism. It gives a light of what is the process of devotion viz. Bhakthi. It also gives importance of many of the Bakthi movements within Hinduism. In the first six verses give the definition of bakthi. In the Kali Yuga the best marga to come out of the evil clutches and to have peace of mind is only through Bakthi Yoga. The ultimate surrender to God in Bakthi marga is the only way to achieve the goal of happiness and deliverance.
அதாதோ பக்திம் வ்யாக்யாஸ்யாம: (1)
ஸாத்வஸ்மின் பரம ப்ரேம ரூபா (2)
அம்ருதஸ்வரூபா ச (3)
யல்லப்த்வா  புமான் ஸித்தோ பவதி
அம்ருதோ பவதி த்ருப்தோ பவதி (4)
யத்ப்ராப்ய ந கிஞ்சித் – வாஞ்சதி ந சோசதி ந
த்வேஷ்டி ந ரமதே நோத்ஸாஹி பவதி (5)
யஜ் ஜ்ஞாத்வா மத்தோ பவதி
ஸ்தப்தோ பவதி ஆத்மாராமோ பவதி (6)
உத்தமமான அன்பின் அடையாளங்கள் மூன்று
அகங்காரமும் சுயநலமும் இன்மை, மற்ற விஷயங்களுக்கு இருதயத்தில் இடமின்மை, தன்னை முற்றும் மறந்திருக்கும் தன்மை.
எதை அடைந்து மனிதன் சித்தனாக ஆகின்றானோ, சாவற்றவனாக ஆகின்றானோ, திருப்தி அடைந்தவனாக ஆகின்றானோ அது தான் பக்தி.
எதை அடைந்து கொஞ்சமும் ஆசைப்படமாட்டானோ, துக்கப்படமாட்டானோ, பகைக்கமாட்டானோ விஷயங்களில் மகிழமாட்டானோ, ஆர்வம கொள்ளமாட்டானோ அது பக்தி. 
இதையே கீதையில் 

சுபாசுப பரித்யாகீ பக்திமான் ய: ஸ மே பிரிய:
என்கிறார் கிருஷ்ணர் 

Tyagaraja says “Without knowing what is bakthi margam restlessly people wander here and there, have their early morning ritual bath, dutifully wear the sacred ash and appear holy and impress others around but they have the urge to have more wealth and are not satisfied with what they have with them.”

Sai Inspires - Festival days are reminder !

The mind of man is apt to doze off after some spurt of spiritual activity. This is the reason festival days have been marked out on the calendar - to awaken the mind of man from sloth or complaisance. They are like alarm bells, which go off at intervals during the year, warning men of the journey ahead and the goal beyond the horizon. 'Be warned, be warned', say the sages, 'Awake, arise, stop not till the goal is attained.'

விஷு புண்யகாலத்தில் தமிழ் புத்தாண்டு வாழ்த்துக்கள்

Dear All
I am thankful to all who view my blog and giving me encouragement for writing this blog.This is my 100th post and coincides with the Tamil New Year. I  pray Almighty to shower all, happiness and a healthy-wealthy time.
Chingan


Rhymes are re-written

I enjoyed this forward sent by one of my relatives.

Tuesday, April 13, 2010

தாமோதரனும் தாம்பக்கயிறும்

மஹா ஸ்வாமிகள் காஞ்சி பரமாச்சார்யாள் ஸ்ரீ சந்திரசேகரேந்திர சரஸ்வதி ஸ்வாமிகள் சிறு சிறு சொற்பொழிவுகள் மூலம் நமக்கு பல அறிவியல் மற்றும் ஆன்மீக உண்மைகளையும் மிகவும் சுலபமாக புரியும் விதத்தில் சொல்லுவார். அந்த மஹா சமுத்திரத்திலிருந்து ஒரு துளியை அனுபவிக்கலாம் இங்கே.
 கயிறு என்றால் தெரியும். “தாம்பக் கயிறு என்று எப்படி வந்ததுஒரு சிறு பையன் கேட்டான். “அது அப்படித் தான் சொல்லவேண்டும்என்று ஒரு சமயோஜிதமான பதில்.
தாமோதரன் என்றால், கயிற்றால் கட்டப்பட்ட வயிற்றை உடையவன் என்று பொருள். தாமம் என்றால் கயிறு.
சில சமயம் நாம் “சூட் கேஸ் பொட்டி”, “கேட்வாசல்” , நடுசென்டர் என்று அடுக்கடுக்காக சொல்வோம். அதேபோல் தாமம் அல்லது கயிற்றால் கட்டுண்ட கண்ணனை, தாமோதரனை கயிற்றால் கட்டினார்கள் என்பர். அதுவே தாமக்கயிறு தாம்பக்கயிறு ஆயிற்று.

Monday, April 12, 2010

cellular Phones

Now all communications are transparent to everyone even the so called instrument. This Cellular Phone is yet to catch the buyer’s market.  While browsing the net I updated myself with these interesting information regarding cellular Phone technology / Mobile Phone Technology. We all may be knowing about the generation of Cellular Phones but these are all interesting facts.

ü  Analog Cellular Telephony (1G)
ü  Digital Mobile Communication (2G)
ü  Wideband Mobile Communication (3G)
ü  Broadband Fourth Generation (4G)

The first commercially automated cellular network (the 1G Generation) was launched in Japan by NTT in 1979. The initial launch network covered the full metropolitan area of Tokyo's over 20 million inhabitants with a cellular network of 23 base stations. Within five years, the NTT network had been expanded to cover the whole population of Japan and became the first nation-wide 2G network.

The first "modern" network technology on digital 2G (second generation) cellular technology was launched by Radiolinja in 1991 in Finland on the GSM standard which also marked the introduction of competition in mobile telecoms when Radiolinja challenged incumbent Telecom Finland who ran a 1G NMT network.

In 2001 the first commercial launch of 3G (Third Generation) was again in Japan by NTT DoCoMo on the WCDMA standard. The standard 2G CDMA networks became 3G compliant. One of the newest 3G technologies to be implemented is High-Speed Downlink Packet Access (HSDPA).
The recently released 4th generation, also known as Beyond 3G, aims to provide Broadband Wireless Access with nominal data rates of 100 Mbit/s to fast moving devices, and 1 Gbit/s to stationary devices.

Thursday, April 8, 2010

பாதுகையின் மாஹாத்மியம்

தேஸிகரின் ஒரு அறிய படைப்பான ‘பாதுகா ஸஹஸ்ரத்தில் கண்டெடுத்த சில அறிய முத்துக்களை நான் உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்கிறேன்.
ஆதரீக்ருதோபி மஹதா
தமேவ ஸேவேத ஸாதரம் பூஷ்ணு :
அலபத ஸமேய ராமாத்
பாதாக்ராந்தாபி  பாதுகா ராஜ்யம்
ஒரு பெரியவருடன் இருக்கையில் ஒருவருக்கு என்ன அவமானம் நேர்ந்தாலும் அதைப் ப்ரீதியுடன் ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கையில் என்றைக்காவது ஒரு விசேஷ சௌக்கியம் கிடைக்கும். திருமாலின் உறைவிடமான வைகுண்டத்தில் சத்ரம் சாமரம் பாதுகையை எள்ளி நகையாடியது. அதன் பரிஹாரமாக பரதனும் சத்ருக்னனும் அந்த பாதுகைக்கு பதினான்கு வருடங்கள் பூஜை செய்தார்கள்
நிஸ்ஸேஷமம்பரதலம் யதி பத்ரிகா ஸ்யாத்
ஸப்தார்ணவீ யதி ஸமேத்ய மஷீ பவித்ரீ
வக்தா ஸஹஸ்ரவதந: புருஷ ஸ்வயம் சேத்
லிக்யேத ரங்கபதிபாதுகயோ: ப்ரபாவ:
பாதுகையின் பெருமைக்கு அளவில்லை என்பதை இந்த ஸ்லோகம மூலம் அறியலாம். பாதுகையின் பெருமையை எழுதுவதென்றால் ஆகாயமெல்லாம் கடிதமாக வேண்டும். எல்லா ஸமுத்ரங்களும் மசியாக ஆகவேண்டும். ஸஹஸ்ரஸீர்ஷா என்று புருஷஸுக்தத்தில் சொல்லப்பட்ட பெருமாள் தான் சொல்லி எழுத வேண்டும். அப்படியிருந்தால் பாதுகையின் மஹிமையை ஏதோ கொஞ்சம் எழுதலாம் என்பதே அதன் அர்த்தம்  

Wednesday, April 7, 2010

Silk Saree - $100,000

Chennai Silks, a textile unit has come up with one of its kind and it is seeking an unmistakable entry into the Guinness Book of World Records for being the most unique and expensive saree. The exceptionally stunning saree is meticulously woven with 12 precious stones and metals to depict 11 of Raja Ravi Verma’s popular paintings. Explicitly projected is ‘Lady Musicians’, one of the painter’s very famous works that displays women belonging to diverse cultural backgrounds. Already in the Limca Book of Records, this 40 lakh saree will be the first silk saree that required the use of 7,440 jacquard hooks and 66,794 cards during the weaving process. Moreover, a group of consummate workers took nearly 4,680 hours.

Sunday, April 4, 2010

திருமூலரும் பதஞ்சலியும்பதஞ்சலி என்று படித்தாலே நம் சிந்தனைக்கு வருவது யோகா ஒன்றே. தமிழ் சைவ சித்தாந்த நூல்களைப் புரட்டினால் சில சுவையான செய்திகள் நமக்குக் கிடைக்கின்றன.
சுமாராக பத்து ஆண்டுகள் கிறிஸ்து பிறப்பதற்கு முன் உள்ள ஏடுகளைப் புரட்டினால் திருமூலர் எழுதிய திருமந்திரம் நமக்குத் தரும் ஒரு செய்தி
நந்தி அருள் பெற்ற நாதரை நாடுவோம்
நந்திகள் நால்வர் சிவ யோக மாமுனி
அன்று தொழுத பதஞ்சலி வ்யாக்ரமர்
என்றிவர் என்னோடு எண்மருமாமே
நந்தியின் அருளால் அவரது நாதனாம் சிவனின் பாத கமலத்தைப் பெறுவோம். ஸநகர், ஸநந்தனர், ஸநத்சுஜடர், ஸநத்குமாரர் என்ற நால்வருடன் சிவ யோக மாமுனி, பதஞ்சலி, வ்யாக்ரம்பரதர், திருமூலர் சேர எண்மரானார்.
பழைய காளி கௌஸ்துவம் சொல்லும் அறிய செய்தி “தில்லையிலே சிவனும் காளியும் தங்களது திறனைக் காண்பிக்கும் போட்டியிலே நூற்றி எட்டு கரணங்களை செய்து காண்பிக்கையில் பதஞ்சலியும் வ்யாக்ராமபாதரும் அங்கு பார்வையாளராக இருந்து நமக்கு “நாட்டிய யோகா என்ற கலையினை நமக்கு வழங்கியுள்ளார்கள். அதில் பல நாட்டியத்திற்கும் சில உடல் பயிற்சிக்கும் உதவுவதாக உள்ளது.
-       மின் வலையில் தேடிய அறிய பொக்கிஷம்