Tuesday, August 31, 2010

விட்டம் கழிந்த எட்டு

நாம் எல்லோரும் அறிந்தது கிருஷ்ண ஜெயந்தி. பௌர்ணமியன்று வரும் ஆவணி அவிட்டம் கழிந்த எட்டாம் நாள் கிருஷ்ணபக்ஷ அஷ்டமி கண்ணனின் ஜனன நாளாக கொண்டாடுகிறோம். வட நாட்டில் சுக்ல பக்ஷ அஷ்டமியை விசாக நக்ஷத்திரத்தில் பிறந்த ராதையின் ஜனன நாளாக கொண்டாடுவர்.

ராஸப்தம் குர்வத தரஸ்தோ ததாமி பக்திம் உத்தமம்
தாஸப்தம் குர்பத பஸ்சாத் யானி ஸ்ரவண் லோபத
எவனது வாயில் “ரா ஸப்தம் வருகிறதோ அவனுக்குச் சிறந்த பிரேம பாவ பக்தியை அளிக்கிறேன். ஆனால் தா சப்தம் கேட்கவும் அந்தப் பெயரை முழுமையாகக் கேட்கவும் பின்னாலேயே செல்வேன். “ராம ராமஎன்ற ஸப்தத்தை கேட்டவுடன் அனுமன் வருவது போல் “ராதே ராதே என்று சொன்னால் கண்ணன் ஓடி வந்து நிற்பான்.

Monday, August 30, 2010

Sitamardhi temple of Kasi


According to Indian mythology, Sitamarhi has got immense significance, because it was here that Lord Rama’s wife Maa Sitaji was abandoned, gave birth to Luv & Kush and descended into the lap of Mother Earth forever. The only existing Valmiki Ashram on the banks of the river Ganges is located here. Sitamarhi thus carries deep religious values and significance and is considered a holy ‘Teerth’ like Prayagraj & Kashi. Today, here stands a magnificent and beautiful Shree Sita Samahit Temple visited by thousands of pilgrims everyday with deep faith and reveranice.

108 feet hanumanji statue has been installed on a 20feet artificial rock making it as one of the tallest statue in India. This statue is facing Sitamarhi temple with two floors. In the ground floor Seetha devi in Bhoomadevi’s hand.  In the walls the entire Ramayana has been portrayed in pictures.  This place is situated in 10kms from  Allahabad  to Kasi

குறைக்கத் தேவையில்லாத ஒரே உப்பு - சிரிப்பு

நான் ரசித்த மங்கையர் மலரில் வந்த ஒரு அருமையான தொகுப்பு.
வெகு சூப்பரப்பா. 
உப்பைக் குறையிங்கள் என்று வைத்தியர்கள் சொல்கிறார்கள். 

நாம் குறைக்கவேண்டிய சில உப்புகள்
மாமியார் - சிடுசிடுப்பு
மருமகள் - கடுகடுப்பு
கணவன்  - படபடப்பு
மனைவி - நச்சரிப்பு
டீன்ஏஜ்  - பரபரப்பு
ஓல்டுஏஜ் - தொணதொணப்பு
அரசியல்வாதிகள் – ஆர்ப்பரிப்பு
தொண்டர்கள் - அர்ப்பணிப்பு
ஆசிரியர்கள் - கண்டிப்பு
மாணவர்கள் - ஏய்ப்பு
வக்கீல் - ஒத்திவைப்பு
வைத்தியர் - புறக்கணிப்பு
குறைக்கத் தேவையில்லாத ஒரே உப்பு  - சிரிப்பு

Man-made marvels

Flyover is a high-level overpass that crosses over a highway interchange or intersection. 
We proudly say about the new flyover built in Bangaluru. The Hebbal flyover is the sixth built by the Bangalore Development Authority (BDA). Built in a record 24 months' time, it boasts of five loops along with a bridge at the grade level and is aimed at decongesting the National Highway No. 7.  The Rs 65-crore flyover is the longest in the country running up to 5.35 km, with two separate carriageways and six lanes and is said to be South India's first interchange at five levels.  About 21 years earlier itself Norway has constructed these wonderful flyovers. 
The Atlantic Road was opened in 1989 and is now toll-free. Chosen as “Norway’s construction of the century” in 2005, the 8.72-kilometre (5.4 miles) long road links together small coastal communities. See also the wonderful flyover built in Norway with multiple lanes with a good greenery behind this scene.
You can see more Man-made marvels hereDRY WATER or WATER POWDER

Can you identify this substance.
A bizarre substance known as "dry water," which resembles powdered sugar but is 95% 'wet' water could help fight global warming.
Scientists claim the powdered water will change the way chemicals are used and that it could even be used to soak up greenhouse gas carbon dioxide. Each powder particle contains a water droplet surrounded by modified silica, which prevents the water droplets from combining and turning back into a liquid. This means it has an amazing ability to slurp up gases, which chemically combine with the water molecules to form what chemists term a hydrate.Dry water may also prove useful for storing methane and expanding the energy source potential of the natural gas. Dr Ben Carter, from the University of Liverpool, presented his research on dry water at the 240th National Meeting of the American Chemical Society in Boston. He said “There’s nothing else quite like it. Hopefully, we may see dry water making waves in the future.”
Another application demonstrated by Dr Carter’s team was using dry water as a catalyst to speed up reactions between hydrogen and maleic acid. This produces succinic acid, a key raw material widely used to make drugs, food ingredients, and consumer products. Usually hydrogen and maleic acid have to be stirred together to make succinic acid. But this is not necessary when using dry water particles containing maleic acid, making the process greener and more energy efficient.

Monday, August 23, 2010

Solar toothbrush zaps your oral bacteria without using toothpaste.

A variety of oral hygiene measures have been used since before recorded history. This has been verified by various excavations done all over the world, in which chew sticks, tree twigs, bird feathers, animal bones and porcupine quills were recovered. The first toothbrush recorded in history was made in 3000 B.C., a twig with a frayed end called a chew stick.
Many people have used some form of toothbrushes through the ages. Indian medicine (Ayurveda) has used the twigs of the neem or banyan tree to make toothbrushes and other oral-hygiene-related products for millennia. The end of a neem twig is chewed until it is soft and splayed, and it is then used to brush the teeth. In the Muslim world chewing miswak, or siwak the roots or twigs of the Arak tree (Salvadora Persica), which have antiseptic properties, is common practice. The usage of miswak dates back at least to the time of the Prophet Mohamed, who pioneered its use. Rubbing baking Soda or chalk against the teeth has also been common practice in history. - courtesy WIKI
Brushing your teeth is a regular ritual for most people, and normally that involves both a toothbrush and toothpaste to remove the gunk that builds up on our teeth and gums. The solar toothbrush looks to eliminate the paste, harnessing the power of the sun to kill off all that nasty bacteria.
The Shiken Soladey-J3X had a small solar panel near its base, which creates a stream of electrons that are emitted the head and react with acid in your mouth. Developers Dr. Kunio Komiyama and Dr. Gerry Uswak say that this results in "complete destruction of bacterial cells."
There is an opinion that bacteria aren’t the only thing brushing takes care of. Most toothpaste includes fluoride to fight cavities, and compounds to help remove any plaque deposits. If you get rid of the paste, will these problems become worse?

Sunday, August 22, 2010

Helmet

A helmet is a form of protective gear worn on the head to protect it from injuries, a variation of the hat. Ceremonial or symbolic helmets (e.g., English Policeman’s Helmet) without protective function are sometimes used. The oldest known use of helmets was by Assyrian soldiers in 900BC, who wore thick leather or bronze helmets to protect the head from blunt object and sword blows and arrows in combat. Soldiers still wear helmets, now often made from lightweight plastics, to protect the head from bullets and shell fragments - courtesy WIKI
Helmets are compulsory in most European countries, in many states in the US and in countries like Japan, Singapore, Malaysia, Sri Lanka, Australia, Cambodia and Vietnam. 

The Government has made it mandatory vide its order dated 22.02.2007 for the two wheeler riders and the pillion riders to wear helmets with effect from June 1, 2007 at Chennai and other 5 Municipal Corporations (Madurai, Coimbatore, Trichy, Salem, Tirunelveli);  -  Chennai News
A mandatory helmet usage law was enacted on June 1, 1997 in Taiwan. Before the helmet law, it was reported that only 21% of motorcyclists used helmets, while 95.95% used helmets after the law was in place. – Taiwan News
The variety of headgear available for pillion riders in the city is amazing. There is the snazzy baseball cap for the young-at-heart, crisp cotton handkerchiefs for the eco-friendly, and shiny dupattas for collegians and bright orange flower strands for those who want to adorn their hair. Most two-wheeler pillion riders in the city wear anything but a helmet. 
The Russian advertising company “Good” has created this funny ad showing different helmet designs, like for example diamonds, a globe, different kinds of balls and even body parts. Imagine how cool it would be if someone really produced helmets like these.


Thursday, August 12, 2010

Celestial Traffic Jam

The famed Perseid meteor shower isn't the only sky show peaking Thursday. That same night, four planets, an asteroid and the moon will huddle together in the western sky in a celestial traffic jam, astronomers say – National Geographic
As an added treat on Thursday, the waxing crescent moon will hang below the planetary trio. By Friday night, the moon will climb up to the left of the conjunction.

Called a conjunction—when celestial objects get close to each other in the sky—this is one event that observers worldwide won't need binoculars or telescopes to enjoy.
We read what astronomy said regarding this celestial feature.
See here what astrology shows.

New Delhi Metallo-beta-lactamase-1 (NDM-1)

நமது உடம்பை தாக்கும் / தாக்கின கிருமிகளிடத்திலிருந்து காப்பாற்ற Antibiotic மருந்துகளை வைத்தியர்கள் நமக்கு தருகிறார்கள். இப்பொழுது வளர்ந்துவரும் NDM-1 என்ற கிருமிகளிடமிருந்து நாம் தப்பிப்பதற்கு மருத்துவர்கள் என்ன ஆலோசனை கூறப்போகிறார்கள்.


This week, it is reported that a new strain of drug-resistant bacteria has emerged on the Indian subcontinent. 
The germs in question are common gut bacteria, which have been modified by a gene called NDM-1 (New Delhi Metallo-beta-lactamase-1). 
Alarmingly, this modification makes bacteria such as E.coli completely resistant to all known antibiotics  -  even to the 'weapon of last resort', a group of drugs called the carpabenems, which are usually held in reserve for grave emergencies and infections by highly-resistant bacteria such as MRSA. 
More worryingly, the NDM-1 gene was found to be present on plasmids -  bits of DNA which can easily be copied and transferred between different species of bacteria. You can know more on this here

Monday, August 9, 2010

ವಾಧಿರಾಜರು ಕುದಿರೆ ಬಂದಿತೆ - வாதிராஜரு குதிரே பந்திதே

வாதிராஜ சுவாமி என்று சொல்லும் போது நம் கண் முன் நிற்பது லக்ஷ்மி ஹயவதனரும், அவர் தலையில் கடலைப் பிரசாதத்தை வைத்திருப்பதும் அதனை பகவான் நாராயணர் குதிரை வடிவில் வந்து அதனை உண்பதும் தான். வாதிராஜரின் வெள்ளைக் குதிரையைப் பற்றிய ஒரு சுவையான நிகழ்ச்சியை இங்கே அறியலாம்.

There was a farmer who was a great devotee of Sri Panduranga Vithala. His fields were located just on the banks of the river Bheema. He used to grow Channa Dhal in his fields. This time his ploughing was very good and all the entire fields were abundant with Channa Dhal. To save and look after the fields, this farmer used to watch the fields day and night.
One day, a white horse just walked into his fields and started eating all the Dhal grains. The farmer got very worried and followed the horse to shoo it away. His attempts to catch the horse failed. He just tried to follow the horse and ultimately reached Sri Vadiraja's place of stay and vanished. The farmer entered the ashrama of Sri Vadiraja and complained to the Swamiji about the horse.
Sri Vadiraja after hearing the story of the farmer told the farmer that HE had no white horse but accepted to bear the loss if the same thing happens the next day. Sri Vadiraja told the farmer not to follow the horse but let HIM know if it tries to eat the grains again.
The farmer watched his fields and once the horse arrived the next day, he immediately went to Sri Vadiraja and told HIM about the incident. Sri Vadiraja who had just finished HIS pooja told the farmer that he was very lucky since the nhorse was no ordinary but Sri Hayavadana in disguise. Sri Vadiraja immediately took to the fields but could not see the horse but wherever the horse had set its foot, the grains had become GOLD.
The farmer was astonished and prayed to Sri Vadiraja. Sri Vadiraja without any ego, praised the farmer's devotion towards Sri Panduranga Vithala and told him that he was luckier to have the darshan of the Lord..  

வாதிராஜரின் வெள்ளைக் குதிரையைப் பற்றிய ஒரு சுவையான பாடலை இங்கே கேட்கலாம்.

Saturday, August 7, 2010

தீக்ஷிதரின் லலிதா சஹஸ்ரநாமாவளிகள்

நிரஞ்சன் குமார் என்பவரின் ஒரு ப்ளாக் அஞ்சல் ஒன்றை வாசித்தேன். மிகவும் ரசித்தேன்.  


முத்துசாமி தீக்ஷிதரின் கீர்த்தனைகளைப் பார்த்தால், பல கீர்த்தனைகளில் - பல்லவி, அனுபல்லவி, சரணம் - எனப் பல இடங்களில் அம்பாளின் லலிதா சஹஸ்ரநாமாவளிகள் இடம் பெறுவதைப் பார்க்கலாம். அவற்றை இங்கே பட்டியலிடலாமா!
பாடல் : (இராகம்) : அம்பாளின் பெயர்
-----------------------------------------
1)
சிவகாமேஸ்வரீம் சிந்தயேஹம்: (கல்யாணி) : சிதக்னிகுண்டஸம்பூதா (சித் எனும் தன்னுள் - அக்னி குண்டத்தில் இருந்து வரும் தீ போல, எப்போதும் எழுந்து கொண்டிருப்பவள் - இதுதான் பாரதி பாடும் அக்னிக்குஞ்சோ!)
2)
மாதங்கி ஸ்ரீராஜராஜேஸ்வரி: (ரமாமனோகரி) : ரணதிங்கிணிமேகலா 
3)
பரதேவதா ப்ரஹத்குஜாம்பா : (தன்யாசி) மற்றும் நீலோத்பலாம்பிகாயே (கேதாரகௌளை) மற்றும் காசி விசாலாக்ஷி (கமகக்கிரியா): கலிகல்மஷநாசினி 
4)
காமாஷி காமகோடி பீடவாசினி: (சுமத்யுதி) : சாம்ராஜ்யதாயினி 
5)
பஞ்சாசத்பீடரூபிணி : (தேவகாந்தாரம்) : பஞ்சாசத்பீடரூபிணி
இப்பாடலை திரு.மஹாராஜபுரம் சந்தானம் அவர்கள் பாடிட இங்கு கேட்கலாம்:
6)
மதுராம்பாயாஸ் தவ தாஸோஹம் : (பேகடா) : மாத்ருகாவர்ணரூபிணி
7)
ஸ்ரீமதுராபுரி : (பிலஹரி) : பாடலிகுசுமப்பிரியை
8)
அவ்யாஜகருணா காமாக்ஷி : (சாலங்கநாடை) : சவ்யாபசவ்யமார்க்கஸ்தாயி
9)
திரிபுரசுந்தரி சங்கரி குருகுஹ ஜனனி: (சாமா) : சாமகானப்பிரியகரி
10)
ஏகாம்பரேஸ்வர நாயகீம் : (சாமா) : வாஞ்சிதார்த்த ப்ரதாயினி
11)
ஸ்ரீமதுராம்பிகையா : (அடணா) : நாமாபாரயணப்பிரியா : (நாமத்தினைப் பாராயணம் பண்ண வேறென்ன வேண்டும்!)
12)
பாலாம்பிகாயை நமஸ்தே வர தாயை : (நாட குறிஞ்சி) : ஸ்ரீ ஹரித்ரான்னரசிகாயை
13)
நீலோத்பலாம்பிகாயே : (கேதாரகௌளை) : மூலமந்திராத்மிகை 
14)
அபயாம்பிகாயை : (யதுகுலகாம்போதி) : குடகுல்பா 
15)
ஸ்ரீமாத சிவவாமாங்கே : (பேகடா) : ஸ்ரீமஹாராக்ச்ஜை
16)
அம்ப நீலாயதாஷி : (நீலாம்பரி) : புவனேஸ்வரி
17)
ஸ்ரீமதுராபுரி : (பிலஹரி) : நடேஸ்வரி
18)
காமாஷி காமகோடி பீடவாசினி: (சுமத்யுதி) : காத்யாயினி
19)
பரதேவதா ப்ரஹத்குஜாம்பா : (தன்யாசி) : சுவாசினி
20)
பர்வதராஜகுமாரி : (ஸ்ரீரஞ்சனி) : கௌளினி
~~~~
லலிதா சஹஸ்ரநாமவளியில், அம்பாளை என்னவெல்லாம் பெயர்களில் பாடிப் பரவசம் கொள்கிறோம்! நாமவளியின் தாக்கத்தில் விளைந்த பாடல், அடியேன் புனைந்தது:
எடுப்பு:
எத்தனை பெயர் உனக்கு - அம்பா,
எத்தனை பெயர் உனக்கு!
தொடுப்பு:
பக்தனும் சாக்தனாய் உனைப்பாட - ஓராயிரம்
பெயர் உனக்கே, சக்தியே!
(
எத்தனை பெயர் உனக்கு!)
முடிப்பு:
இரும்பாய் இருந்திட்ட மனத்தையும், அம்பா,
கரும்பு வில்லாய் வளைத்திட்டாய்.
திரையாய் படிந்த வினையெல்லாம்
நுரையாய் பிரிந்திட வழிசெய், சச்சிதானந்தமே!
(
எத்தனை பெயர் உனக்கு!)

Tuesday, August 3, 2010

Today's Hot News

The Sun as You've Never Seen It Before
The sun's surface erupted early Sunday, blasting  tons of plasma into space -- and right at the Earth. Astonishing new pictures from NASA show the giant flares and clouds of ionized gas erupting from the star.

Sudden intense brightening of a small part of the Sun’s surface often near a Sunspot group is termed as Solar Eruption or Solar Flare. Flares develop in a few minutes and may last several hours, releasing intense X rays and streams of energetic particles. They appear to be connected with changes in the Sun's magnetic fields during the Solar Cycle. The ejected particles take a day or two to reach the vicinity of Earth, where they can disrupt radio communications and cause auroras and may pose a radiation hazard to astronauts.
A solar flare is a large explosion in the Sun’s atmosphere that can release as much as 6 × 1025 joules of energy. The term is also used to refer to similar phenomena in other stars, where the term stellar flare applies.
Solar flares were first observed on the Sun by Richard Christopher Carrington and independently by Richard Hodgson in 1859 as localized visible brightening of small areas within a sunspot group. Stellar flares have also been observed on a variety of other stars.
Scientific research has shown that the phenomenon of magnetic reconnection is responsible for solar flares. Magnetic reconnection is the name given to the rearrangement of magnetic lines of force when two oppositely directed magnetic fields are brought together. This rearrangement is accompanied with a sudden release of energy stored in the original oppositely directed fields.
Solar flares strongly influence the local space weather of the Earth. They produce streams of highly energetic particles in the solar and the Earth's magnetosphere that can present radiation hazards to spacecraft and astronauts.

கலப்படம், எங்கும் கலப்படம், எல்லாம் கலப்படம்

உணவுப் பொருட்களில் கலப்படம், பாலில் அதிக நுரை கான்பிபதற்காக ஷாம்பூ சேர்ப்பது, தேயிலைத் தூளில் மரத்துளைக் கலந்து அதனது திடத் தன்மையை காண்பிப்பது, மாம்பழத்தை கால்சியம் கார்பைடு மூலம் பழுக்கவைப்பது என்று பல விதமான தீய வழிகள் கையாளப் படுவதை நாளேடுகளில் படித்த பின்னும் நாம் தைரியமாக உணவை உட்கொள்ளுகிறோம். இப்பொழுது மேலும் ஒரு நூதனமான வழியால் நம் உடலில் நஞ்சை சேர்கிறார்கள். 
நம் உடலில் சுரக்கும் ஆக்ஸிடாசின் என்ற திரவம் நமது மூளைக்கு பலவித உணர்வுகளை எடுத்துச் செல்லும் ஒரு கருவியாக இயங்குகிறது. இந்த திரவத்தை 1953ல்  Vincent Du Vigneaud என்பவர் ரசாயனமுறையில் தயாரித்தார். குறைபாடு உள்ளவர்களுக்கு அதனைச் செலுத்தி மருத்துவத் துறையில் ஒரு புதுமையைச் செய்தார். ஆனால் இன்று அது தீய வழியில் உபயோகப்படுத்தப் படுகிறது. மின்வலையில் வந்த செய்தியை இங்கே பார்க்கலாம்.

Monday, August 2, 2010

கீதை புகட்டும் பாடங்கள்

கீதையை நன்கு படித்து கரை கண்ட ஒரு விற்பன்னர், கீதையில் உள்ள ஸ்லோகங்களுக்கு பதவுரையும், பொழிப்புரையும் பிரசங்கம் செய்து வந்தார். முதல் நாளில் அரங்கத்தில் மக்கள் திரள் நிரம்பி வழிந்தது. அடுத்த நாள் பாதி அரங்கத்தில் மக்கள் திரள் இருந்தனர். அதில் பாதி மோனநிலையில் இருந்தனர். மூன்றாவது நாள் அங்கும் இங்குமாக பிரவசனம் கேட்டவாரும், அதில் சிலர் துயின்ற நிலையிலும் இருந்தனர். இவ்வாறாக பத்து நாட்களில் மக்கள் கூட்டம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குறைந்து, கடைசி நாளன்று மூவர் இருந்தனர். ஒருவர் அரங்கின் உரிமையாளர். மற்றொருவர் அரங்கில் உள்ள பொருள்களுக்கு உரிமையாளர். மூன்றாமவர் படிப்பு அறிவு இல்லாத ஆட்டு இடையன். அவன் கண்ணீர் விட்டு அழுத வண்ணம் இருந்தான். ப்ரவசனம் செய்தவர் அவனது அழுகைக்கு காரணம் அறிய அவனை வினவினார். அவருடைய ப்ரவசனத்தின் அர்த்தம் புரிந்து அனுபவித்து அவன் கண்ணீர சிந்துவதாக நினைத்த அவருக்கு அவன் சொன்ன பதில் பேரிடியாக இருந்தது. “உங்களது சொற்பொழிவு எனக்கு விளங்கவில்லை. ஆனால் நான் மிகவும் பார்த்து வருந்தியது க்ருஷ்ண பகவானைப் பற்றி. இந்த பத்து நாட்களும் பகவான் கிருஷ்ணன் ஒரு கையால் சாட்டையை பற்றிக் கொண்டு கழுத்தை திருப்பியவாரு தேரில் அவர் அருகில் உள்ளவருடன் பேசுகிறாரே. கேட்பவருக்கு புரிந்ததோ புரியவில்லையோ, ஆனால் பகவான் கிருஷ்ணருக்கு கழுத்தை வலிக்காதோ? அதை நினைத்தேன் எனக்கு அழுகை வந்தது என்றான். அவன் சொன்ன சொல் மிகவும் உண்மை. என்னைப் போன்றவர்களுக்கு எத்தனை நாள் கேட்டாலும் கீதையின் பொருள் புத்தியில் ஏறுவதாக தெரியவில்லை. அப்படியிருக்க அவர் கழுத்து வலிக்க நான் ஒரு காரணமாக இருக்கக் கூடாது இல்லையா .
நான் கீதை புத்தகத்தைப் புரட்டிக் கொண்டிருந்தேன். என் அருகில் இருந்த ஒரு குழந்தை புத்தகத்தின் மேல் கீழ் அட்டையைக் காட்டி விளக்கம் கேட்டாள். பிறகு அவளே அதற்கு விளக்கம் கொடுத்தாள். ஒன்றில் சூரியன் உள்ளான். மற்றொன்றில் சந்திரன் உள்ளான் என்றாள். ஒரு முக்கியமான செய்தியை எனக்கு அவள் அளித்தாள். காலையில் ஆரம்பித்த கீதோபதேசம் மாலை வரை நீடித்ததை எவ்வளவு அறிவு பூர்வமாக எனக்கு உணர்தியுள்ளாள். இன்றைய தலைமுறைக்கு நுண்ணறிவு உள்ளது என்பதில் சிறிதும் ஐயம் இல்லை.