Thursday, December 3, 2009

Gana Gana Neela Vadhana Athi Sundara

கண கண நீல வதன அதி சுந்தர
கண கண நீல வதன அதி சுந்தர 
மேகச்யாமள மாதவ முரஹர 
கண கண நீல வதன அதி சுந்தர 
மந்தஸ்மித முக ராதா மனோஹர 
கோவிந்த கோபால நடவர கிரிதர 
மேகச்யாமள மாதவ முரஹர